Az iskolánk tanárai és nevelő-oktató munkát segítő dolgozói

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az iskolánk tanárai és nevelő-oktató munkát segítő dolgozói
Név Végzettség Tanított tantárgyak 2019/20
Apróné László Edina magyar-történelem szakos tanár magyar, drámajáték
Balog Tünde általános iskolai tanító, gyógypedagógus
pedagógiai szakos tanár
fejlesztő pedagógus
Barta Ágnes magyar-német szakos tanár,
okleveles pszichológus
iskolapszichológus
Bogár Ildikó általános iskolai tanító tanító 2.b osztály
Csanádyné Sipos Henriette általános iskolai tanító tanító 3.b osztály
Csikotáné Sponner Zsuzsanna általános iskolai tanító, nevelőtanár tanító 3.a osztály
Darvasi Mihályné általános iskolai tanító napközi, testnevelés
Fekete Renáta Eszter rajz,vizuális- és környezetkultúra tanár osztályfőnök 7.c osztály, rajz, festészet, etika
Feketéné Nagy Mariann rajz szakos tanár osztályfőnök 5.b osztály,napközi, rajz, festészet
Ferencziné Török Anikó angol szakos tanár angol
Fodorné Berkó Adrienn matematika-angol szakos tanár matematika, angol
Gerebicné Szabó Éva magyar-ének szakos tanár osztályfőnök 6.a osztály, magyar, ének
Göncziné Hudák Etelka fizika-technika szakos tanár technika
Horváthné Kucsora Zsófia matematika-informatika-pályatanácsadás szakos tanár matematika, informatika
Illés Máté Lászlóné biológia-földrajz szakos tanár intézményvezető helyettes, biológia, természetismeret
István Andrásné általános iskolai tanító napközi, testnevelés, rajz
Joóné Ludányi Kornélia általános iskolai tanító
Judákné Káli Éva orosz-történelem-angol szakos tanár intézményvezető helyettes, angol
Kamondi Erika általános iskolai tanító tanító 1.a osztály
Kálmán Anna magyar-orosz-angol szakos tanár osztályfőnök 6.b osztály, magyar, angol
Kiss László általános iskolai tanító, történelem-etika szakos tanár
közoktatásvezetői szakvizsga
intézményvezető, etika, labdarúgás (Bozsik program), grassroots labdarúgás
Kissné Cseh Mónika általános iskolai tanító tanító 1.b osztály
Kocsis Rozália általános iskolai tanító tanító 4.b osztály
Korom Ildikó általános iskolai tanító napközi, ének, környezetismeret, testnevelés
Kovács Gabriella Réka általános iskolai tanító napközi, ének, testnevelés
Kovácsné Vecserek Beáta általános iskolai tanító tanító 4.a osztály
Kutsánné Ragó Ágnes biológia-kémia szakos tanár biológia, kémia, természetismeret
Martina Gabriella fizika-technika-számítástechnika tanár osztályfőnök 5.a osztály,
informatika, fizika
Molnár-Tóth Szilvia testnevelés-rekreáció szakos tanár testnevelés
Murányi Anita általános iskolai tanító tanító 2.a osztály
Ocskó Andrea általános iskola angol nyelv-oktató tanító angol
Piszker Ilona matematika-fizika szakos tanár matematika, fizika
Reményfiné Vass Franciska matematika-fizika szakos tanár matematika
Szatmári Katalin magyar-ének szakos tanár, drámapedagógus osztályfőnök 8.a osztály, magyar, ének, dráma és tánc, drámajáték
Szélesné Körtvélyessy Valéria földrajz-testnevelés szakos tanár osztályfőnök 7.a osztály, testnevelés
Szokol Szilvia általános iskolai tanító napközi, ének, környezetismeret, technika, testnevelés
Szőke Éva Szilvia általános iskolai tanító napközi, rajz, testnevelés
Szudáné Schopper Mónika földrajz szakos tanár osztályfőnök 7.b osztály, természetismeret, földrajz
Szűcs Lászlóné magyar-történelem-etika szakos tanár
könyvtáros
osztályfőnök 8.b osztály, magyar, történelem, etika
könyvtáros
Temesváriné Szabó Andrea általános iskolai tanító napközi, képességfejlesztés, rajz
Törköly József általános iskolai tanító napközi, testnevelés
Törökné Somlyai Julianna magyar-orosz-német szakos tanár pedagógiai asszisztens, napközi
Vezsenyi Zoltán biológia-testnevelés szakos tanár osztályfőnök 8.c osztály, testnevelés, biológia
Zakarné Lóczi Mária magyar-történelem szakos tanár osztályfőnök 5.c osztály,
magyar, történelem, etika
Zsemberi Emese német szakos tanár német
Baranyiné Sári Tünde pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő, banki ügyintéző, számítógép-kezelő iskolatitkár
Szűcsné Sipos Tünde pénzügyi-számviteli ügyintéző, számítógép-kezelő iskolatitkár
Patik András OKJ szoftverüzemeltető felsőfokú szakképesítés rendszergazda

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu