Alapfokú Művészeti Iskola

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Dzsungel könyve

FELHÍVÁS: A Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában működő alapfokú művészetoktatásra történő jelentkezésre.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a következő tanévtől is lehetőség lesz arra, hogy gyermekük bekapcsolódjon vagy folytassa tanulmányait a művészeti iskolában.

Külön jelentkezési lapon szükséges nyilatkozni arról, ha a gyermeküket a 2020/2021-es tanévre DRÁMA és SZÍNJÁTÉK vagy KÉPZŐMŰVÉSZET tanszakra kívánják beíratni.

Jelentkezési lapok leadási/visszaküldési határideje: 2020. május 5.

Kérjük olvassák el részletes tájékoztatónkat a jelentkezés folyamatáról.

Itt találják az előre letölthető és kitölthető jelentkezési lapot.

Tanszakok:

Pedagógiai alapelveink

 • A művészeti nevelés az általános nevelés fontos része.
 • A művészetek megkedveltetése.
 • Elmélyült, tudatos művészeti tevékenység.
 • Tehetséggondozás

Követendő értékeink

 • Önismeret, önállóság, önálló ismeretszerzés képessége,egyéni siker és kudarc elviselésének képessége.
 • Humanizmus, emberi méltóság tiszteletben tartása, példamutatás, egymás segítése, együttműködés.
 • Pozitív életszemlélet.
 • Esztétikus, az emberrel harmonizáló, otthonos, tiszta környezet, az értékóvó magatartás.
 • Tárgyi tudás, felkészültség, tudatosság, szorgalom, munkafegyelem, munkaszeretet, versenyszellem.
 • Nemzeti és európai értékek közvetítése.
Dzsungel könyve

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai

 • Az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus személyiség kialakításához, érzelmi gazdagsághoz.
 • A művészeti nevelés alakítsa ki a kultúra iránti magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére, művelésére.
 • Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban toleráns magatartásra.
 • Neveljen más művészetek iránti érzékenységre.
 • A siker és kudarc megélésének feldolgozása az egyéni produkciókon keresztül.
 • A nemzeti öntudat erősítése zenei- népzenei, irodalmi és képzőművészeti értékeink megismertetésével és megszerettetésével.
 • Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra.

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu