Képzőművészeti tanszak

Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Iskolánk a festészet, képzőművészet, grafika iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, tehetségük gondozását az alapfokú képzés keretein belül 1-6. évfolyamig.

Tantárgyak:

 • Festészet
 • Képzőművészet
 • Grafika és festészet

A művészeti iskola általános célkitűzései:

 • A hagyományok ápolása, az értékek megőrzése, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása.
 • A művészeti nevelés során a tanulók személyes tapasztalataik, tevékenységeik alapján jutnak el ahhoz az élményhez, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Az alkotó típusú tevékenységek által fejlődik a gyerekek akarati, alkotó-alakító cselekvőképessége, alakul a tanulók esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége.
 • Az egyéniség és az egyediség tiszteletben tartása mellett nemcsak oktatni, hanem nevelni is akarunk, a klasszikus értékek szem előtt tartásával szemléletbeli irányultságot kívánunk felmutatni.
 • Más népek és nemzetek értékeinek tiszteletben tartása mellett - hazaszeretetre, a kultúrák iránti nyitottságra nevelni növendékeinket.
 • A Rajz-festés-mintázás ill. Grafika és festészet alapjai órákon heti két órában alapos képzést kapnak gyerekek a plasztikai, rajzi, a festészeti technikák alkalmazásának módjairól, a művészettörténet nagy korszakairól, a vizuális nyelv kifejezőeszközeiről.
 • Olyan technikákkal is megismerkednek alkotás közben, amelyekre a délelőtti oktatásban a heti egy rajzórán vagy a heti egy technika órán nincs lehetőség, pl. gipsztömbből szobrot faragnak, szénnel szénrajzot, domborító eszközzel fémlapból munkdarabot készítenek.
 • A Műhely előkészítő és műhelygyakorlat órákon - szintén heti két órában - a kézműves tevékenységek megismertetésével a múlt és jelen értékeinek beépítése történik a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe.
 • A természetes anyagok felhasználásával a hagyományos népi kézművesség elméleti és gyakorlati ismereteit szerzik meg a tanulók, valamint kortárs formabontó technikákat is megismerhetnek, mely által tanulóink képesek lesznek az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű tárgyak létrehozására.
 • Ha tehetjük, a szabadban is szívesen dolgozunk, ilyenkor kihasználjuk a nagyobb tér adta lehetőségeket, a természetes anyagokat, a természeti adottságokat. Kivonulunk az iskola udvarába, környékbeli parkokba virágokat, fákat rajzolni festeni.
 • Tanulóinkat elvisszük múzeumba is, ahol az aktuális kortárs vagy állandó, vándor vagy helyi kiállításokat megszemléljük ismerkedve a múlt és a jelen képzőművészeti, művészettörténeti emlékeivel.
 • A tanszakok tanulóinak munkadarabjait már hagyományosan tanév végi kiállítás formájában mutatjuk be. Az erre az alkalomra elkészített tablókkal a tanév kezdetétől iskolánk aulájának paravánjait is díszítjük.
 • Tematikus kiállítást is rendezünk különböző alkalmakra pl. Halloween, Állatok világnapja, Föld napja.
 • Tanulóink szempontjából nélkülözhetetlen a segítő-fejlesztő-ötletgazdag pedagógiai munka, mely során célunk, hogy a gyerekek örömteli, vidám, inspiráló légkörben bonthassák ki tehetségüket.
 • Továbbá kiemelt célunk a különböző képzőművészeti, rajz versenyeken való részvétel, eredmények elérése.

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu