Egészségügy

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Egészségügyi szakszolgálat Rendelési idő Elérhetőség
iskolaorvos: Dr. Bicskei Irén szerda 8.00 - 13.30 +36 - 62 - 547032 / 110 mellék
az iskola védőnője: Kardosné Bauman Laura hétfő 7.30 - 15.30
szerda 7.30 - 15.30
péntek 7.30 - 15.30
+36 - 62 - 547032 / 110 mellék
iskolapszichológus: Barta Ágnes kedd 9.00 - 13.30
szerda 9.00 - 12.00
csütörtök 9.00 - 12.00
tel. : +36 - 62 - 547032
e-mail: acsnebartaagi@gmail.com
Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Barta Ágnes iskolapszichológus segédanyagai az otthoni tanuláshoz

On-line iskolapszichológus

Újranyitási pánik gyermekeknél, serdülőknél - Vissza az életbe a karantén után

Megküzdési stratégiák gyerekeknek az év végi hajrában

Hogyan élhetjük túl szülőként a mindennapok kríziseit járványhelyzetben

Tippek és stratégia a tanulási motiváció fenntartásához a digitális munkarend idején

Online munkarend, otthoni tanulás örökmozgó gyermekkel

Megküzdés a bezártsággal kijárási korlátozás idején

Érdekes online időtöltések serdülőknek

Tanácsok az otthoni tanuláshoz

Napirend

Digitális Jelenlét Kisokos

Iskolapszichológus

2015. december 1-től iskolánkban iskolapszichológus dolgozik, akinek elsődleges célja, a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése. Az iskolapszichológus az intézményben a gyermekekkel közvetlenül egyéni, vagy csoportos foglalkozások keretében dolgozik. Közreműködik a diákok beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a diákoknak az iskolával összefüggő személyközi kapcsolati, kommunikációs nehézségeit, és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit. Emellett megszervezi a krízistanácsadást váratlan élethelyzetekben (pl. súlyos iskolai kudarc, családi krízishelyzet). Szűrővizsgálatokat és prevenciós tevékenységet is végez a magatartási, tanulási nehézségek, valamint iskolai konfliktusok megelőzése érdekében.

Az iskolapszichológus a szülő, pedagógus vagy a diák kezdeményezésére először explorációs beszélgetést folytat a gyermekkel, majd amennyiben további tanácsadás szükséges, arról a szülőt tájékoztatja. A diákok adatait és a róluk szerzett információkat a hatályos adatvédelmi törvénynek és a pszichológusi munka etikai szabályainak megfelelően titkosan kezeli.

Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Iskolagyümölcs program

A program keretében tanulóink heti két alkalommal almát vagy más idénygyümölcsöt , illetve heti egy alkalommal 2dl 100%-os gyümölcslevet kapnak fejenként.

Bővebben...Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Szülői tájékoztató az iskolai egészségügyi ellátásról

A tanulók megelőző jellegű egészségügyi alapellátásellátás keretében szervezett, iskola- egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételérol - a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan- az iskola gondoskodik. A feladatot, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központja, mint szolgáltató látja el. A tanulók ellátását gyermekorvos/házi gyermekorvosok, védono (lehetoség szerint főállású iskolavédőnő) és fogorvos végzi. Az egészségügyi alapellátás a következo jogszabályok alapján történik:

  • 49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
  • 26/1997. NM rendelet az iskola- egészségügyi ellátásról
  • 51/1997. NM rendelet a kötelezo egészségbiztosítás keretében igénybeveheto betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szurovizsgálatok igazolásáról

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett éves munkaterv szerint folyik. A szűrővizsgálatok és a védőoltások nevelői felügyelet mellett történnek. A rendeletben foglalt szurovizsgálatok az oktatási intézményekben kétévente történnek, az iskola orvosi rendelőben. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szurovizsgálata elmarad, azt a szolgáltatást végző teamnek jelezni kell a gyermek háziorvosa, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az aktuális védooltásokról a szülők írásos tájékoztatót kapnak, amit aláírva kell visszajuttatni az iskolába. Amennyiben a gyermek kötelezo védooltása megalapozott orvosi indok nélkül- többszöri értesítés ellenére- elmarad, azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé kell jelezni. A gyermek fejtetvesség szurése negyedévente, ill. szükség szerint történik. Fertozöttség esetén a szülo írásos értesítést kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben háromszori értesítés ellenére sem szunik meg a fejtetvesség, a védono köteles jelentést tenni a fertozöttségrol az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé. Minden oktatási intézményben kihelyezésre kerül az egészségügyi szolgáltató elérhetosége és a rendelési ido.


Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről

Egészségnap 2017.03.24.

Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24. Egészségnap 2017.03.24.

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu