Színjáték tanszak

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Dzsungel könyve

Ha csupán színjátszással foglalkozna ez a művészeti tanszak, akkor sem az esetleges előadást, hanem az előadást megelőző próbafolyamatot, nevelési folyamatot kellene hangsúlyozni.

A színjáték tanszak alaptantárgya a drámajáték. (dráma=tenni, cselekedni). A drámajáték sajátos eszközeivel tapasztalás útján, játékos formában sokoldalúan fejleszti, építi a gyermek személyiségét. Olyan forma, amely aktív részvételt követel.

 • "Kifejezési formája: megjelenítés és utánzás.
 • Eszköze: az emberi hang, nyelv, test, tér és az idő.
 • Tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés.
 • A személyiségformálás mellett fontos feladata a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Ezáltal szocializáló tevékenység is."

/ Gabnai Katalin /

A drámajátékokban sokféle készségfejlesztő funkció jelenik meg, (egy-egy játékban rendszerint több is), amelyből az adott foglalkozáson a pedagógus egyet-egyet tudatosan kiemel és alkalmaz.

Dzsungel könyve

A készségfejlesztés területei lehetnek:

 • önismeret-társismeret
 • figyelem, koncentráció
 • memória
 • beszédkészség
 • bizalom- és kapcsolatteremtés
 • ritmusgyakorlat
 • testtudat fejlesztése
 • kreativitás
 • döntéshozatal
 • improvizáció
 • tolerancia
 • akaraterő
 • szimbólumok keresése és használata
 • asszociációs képességek fejlesztése
 • elemző gondolkodás
 • kritikai gondolkodás
 • együttműködés
 • stb.
Őrült világ

Nagy szerepe van az érzelmi nevelésben, és konkrét irodalmi, színpadi művek megismerésében is.

A színjáték tanszakon folyó oktató-nevelő munka egyben a dráma és a színház befogadására is nevel. Tanulóink egy-egy színházi produkció létrehozása során megismerkednek a színházban folyó munka valamennyi területével.

Megtanulnak közösségben, közösségért tevékenykedni, rugalmasan gondolkodni, kitartóan dolgozni egy célért, összpontosított, tervezett munkát precízen végrehajtani, bátran kiállni, miközben testi, térbeli biztonságuk javul, időérzékük fejlődik. Az erőfeszítés, kitartás fejlesztése szempontjából leginkább az aktív sporthoz lehetne hasonlítani ezt a tevékenységet.

A szegedi Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 1994 óta hagyomány az ún. monstre zenés-táncos színdarabok (musicalek) előadása.

Ezek az előadások az évtizedek során nem csupán a szereplő gyerekek személyiségfejlődése szempontjából váltak egyre fontosabbá, hanem a hagyományteremtés mellett fontos kulturális eseménynek számítanak iskolánkban és az azt körülvevő lakótelepi környezetben. Az iskolai tornatermi bemutatókat követően az előadásokat "valódi" színházi környezetben is bemutatjuk. Ezek mindig teltházas előadások, amelyeket nem csak szülők, rokonok, ismerősök tekintenek meg, hanem más szegedi iskolák tanulói is rendszeres, visszajáró törzsközönségünk.

Grease

Az elmúlt 20 év jelentősebb bemutatói:

 • A padlás (1994, 2004, 2010 Ifjúsági Házban)
 • Oliver (1995 Csíkszeredai Nagyszínház)
 • A dzsungel könyve (1998, 2003, 2014 Szegedi Kisszínház, Csíkszeredai Nagyszínház)
 • Grease (2000, 2003, 2009 Szegedi Kisszínház)
 • My Fair Lady (2005 Szegedi Nemzeti Színház)
 • Álomvarázs (táncjáték 2001, 2002 Arad Kulturális Központ)
 • Kapj el! (2007 MÁV Kollégium színházterme)
 • Őrült világ (zenés-táncos show, 2012 Szegedi Nemzeti Színház)

Az előadások kb. 2 órás, teljes estét betöltő produkciók, amelyek messze meghaladják egy szokásos, általában megszokott általános iskolai gyermekműsor színvonalát, a szegedi általános iskolák kulturális, művészeti palettáján egyedülállóak.

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu