Dokumentumok

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az iskola pedagógiai programja
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Szervezeti és Működési Szabályzat
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Házirend
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Iskolánk munkaterve a 2019/20 tanévre
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Gyakornoki szabályzat
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Alapítványunk
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Intézményi tanács
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Panaszkezelési szabályzat
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Adatkezelési tájékoztató a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói és törvényes képviselőik részére
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Adatvédelmi tájékoztató a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatottak részére

Közzétételi lista

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek jogcímei és mértékei
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Étkezési térítési díj
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Alapfokú Művészeti Iskola térítési díja
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az intézmény nyitva tartási rendje
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontjai
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettésge és szakképzettsége
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos idegen nyelvi mérés eredményei 2017
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos idegen nyelvi mérés eredményei 2018
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos idegen nyelvi mérés eredményei 2019
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2013
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2014
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2015
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2016
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2017
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Országos mérés-értékelés eredményei 2018
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, típusai, tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, az egyes tantárgyak vizsgarészei és súlyozásuk százalékos arányban

Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista

A művészeti iskolában tanító pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettésge és szakképzettsége
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző és alapfokú évfolyamok száma
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításon való részvétel
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Művészeti áganként a csoportok száma és létszáma
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
Alapfokú Művészeti Iskola térítési díja
Elválasztó vonal a következő logikai résztől
A művészeti oktatás tantervének választása, egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Pályázatok

Elválasztó vonal a következő logikai résztől
TÁMOP-TIOP félévi beszámoló 2016/17 1.félév
Elválasztó vonal a következő logikai résztől

Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Telefon: 06-62-547032
E-mail: rokusii@rokus-ii.sulinet.hu